2021 YDUS 3. Grup Ek Yerleştirme İşlemleri Sonucunda Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine

İlan Tarihi:1.08.2022 15:13:00
Güncelleme Tarihi:1.08.2022 15:17:00
 
2021 Yılı Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 3. Grup ek yerleştirme işlemleri sonucunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde yan dal uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adayların 15.08.2022 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

AÇIKTAN VE YENİDEN ATANACAKLAR İÇİN 

( ) Dilekçe indir

( ) Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)  

( ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

( ) İkametgâh ilmühaberi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)  

( ) Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)  

( ) Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge  

( ) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu)

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)  

( ) Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)  

( ) Adli Sicil Kaydı (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)  

( ) Fotoğraf (6 adet)  

( ) Arşiv Araştırması Formu (Form, aday tarafından bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup 2 adet çıktısı alınacak, üzerine fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir) indir

( ) Mal Bildirim Formu (Aşağıda belirtilen linkteki excel dosyası doldurulup imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir)  

(Excel dosya içerisinde “Ön Yüz ve Arka Yüz” olarak 2 adet sayfa bulunmakta olup, her iki sayfanın da doldurulması gerekmektedir)  

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir) 

 

HALEN BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN 

( ) Dilekçe indir

( ) Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)  

( ) Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)  

( ) Diploma Fotokopisi veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı  

( ) Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge  

( ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

( ) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu)

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)  

( ) Fotoğraf (2 adet)  

310