MİSYON -VİZYON

Misyon (Özgörev)
Ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, girişimci, çevreye ve topluma saygılı, eleştirel düşünme becerisine sahip, insan hakları, demokrasi, etik ve kültürel değerler konusunda duyarlı mezunlar yetiştirmek; bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları yetiştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyon (Özgörüş)
Üniversitemizi bilimde, eğitimde ve hizmette uluslararası saygınlığı olan bir üniversite haline getirmektir.