"9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi" Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) yapıldı
  |   |

"9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi", 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kongrenin 10 Mayıs 2018 tarihindeki açılış törenine; Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Almaz Sazbakov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Rektörümüz Prof. Dr. Kemal Çelebi,  KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Sakarya ile davetli konuşmacılar Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahavet Gürdal, Akınsoft ve Akınrobotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, akademisyenler, öğrenciler, iş dünyasından temsilciler katıldı.
Millî marşların okunması, Üniversite tanıtım filminin ve göçebe oyunlarıyla ilgili KTMÜ yapımı filmin gösterilmesiyle başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.
KTMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çetintaş ve Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Hasan Gül, kongrenin amacı ve hedefleri, katılımcılar ve bildiriler hakkında bilgi verdi.
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, konuşmasında, "Öncelikle böyle anlamlı bir kongrenin gerçek amacına ulaşmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar 3 ülkede gerçekleştirilmiş olan bu kongrenin daha fazla ülkede, daha fazla temsilci ve katılımcılarla gerçekleştirilerek, daha geniş bir çevreye yayılması, büyük bir fayda ve etki sağlayacaktır. Önemli projelerde, organizasyonlarda, bilimsel etkinliklerde, sadece  akademisyenlerin yer alması, sadece bir tarafın yer alması yetmez. Akademisyenlerle birlikte iş dünyası, halk ve devlet temsilcilerinin bir arada olması, fikir ve görüşlerini sunmaları, çözüm üretmeleri, hedef çizmeleri gerekmektedir. Bu kongremizin konusu 'girişimcilik'tir. Girişimciler, fikrini işe, ürüne dönüştürenlerdir. Biz bu işi yaparken onlarla beraber yapmalıyız. Esasen üniversiteler hangi işi yaparlarsa yapsınlar, onların ana bileşenleri, iş dünyası, halk ve bulunduğu ülkenin devlet yetkileridir. Bunlarla beraber çalıştığında, başarıya ulaşma imkânları yükselir. Günümüzde tüm dünyada kabul gören, istenilen bir model var, bu da 'girişimci üniversite' modelidir. Bu tarz bilimsel etkinler, işte bu platformların kurulmasına, etkileşimlerin artmasına vesile olur" dedi.
Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Tarihi İpekyolu'nun kalbinde "girişimcilik" temalı bir bilimsel organizasyonun yapılmasını, tarihin doğal akışına dönüşünün bir sembolü olarak görüyorum."
Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada Türk Dünyasının ve çeşitli milletlerin çok değerli temsilcileri ve bilim insanları ile 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi'nde bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tarihi İpekyolu'nun kalbinde "girişimcilik" temalı bir bilimsel organizasyonun yapılmasını, tarihin doğal akışına dönüşünün bir sembolü olarak görüyorum. Burası hem girişimciliğin ata yurdu gibidir, hem de Türk dünyasının köklerini saldığı topraklardır. Medeniyet merkezlerinden biridir. Büyük Asya Kıtası bilimsel, kültürel ve ekonomik dinamikleriyle insanlığın en büyük evidir. 
Matematik, astronomi, tarım tekniği, takvim sistemleri, tıp ve yönetim bilgisi Asya'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında tohumlandı ve yeşerdi. Batı dünyası medeniyet tahayyülünü antik Yunan ile başlatır. Hâlbuki antik zamanlarda "hikmeti arayan doğuya gitsin" denirdi. Batı dünyasının entelektüel temellerinin oluşumundan 7500 yıl önce medeniyet, üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyadan Mezopotamya ve Anadolu'ya kadar uzanan hat boyunca yükselmeye başlamıştı bile. Bugünkü medeniyet birikimimizi telgrafı veya teleskopu icat edenden daha çok Asya'da toprağa ilk tohumu atarak Tarım Devrimini başlatan o isimsiz ilk çiftçiye borçluyuz. Bilgi teknolojilerinin ilk örneklerini yine Asya'da görüyoruz. 
Prof. Çelebi, "Son ve mükemmel din olan İslamiyet, hem Batı ve Kuzey Batı'ya, hem de Endonezya ve Çin'e kadar, bu muhteşem İpek Yolu coğrafyası ve onun kadim zenginliği içinde yayılmıştır."
Uygur Türkleri tarafından kullanılan portatif harflere dayalı ilk baskı makinesi de, bugün bilgisayar programlarının temelini oluşturan aritmetik metotları içeren algoritmalar da Asya kökenlidir. Algoritma kelimesi el Harezmi isminden gelir. İlk üniversiteler 11. Yüzyılda Selçuklu medreseleriyle başlamıştır. Batılılar Haçlı seferleri sırasında yükseköğretim sistemi dâhil burada yeşermiş zengin ilim ve irfandan öğrendiklerini kendi dünyalarına uyarlamışlardır. Modern "Bilig" Asya'nın hikmetidir. Kent devletlerinin ötesinde uçsuz bucaksız coğrafyalara yayılmış siyaset ve ordu sistemi ise tam üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada şekillenmiştir. 
Son ve mükemmel din olan İslamiyet, hem Batı ve Kuzey Batı'ya, hem de Endonezya ve Çin'e kadar Doğu'ya doğru, bu muhteşem İpek Yolu coğrafyası ve onun kadim zenginliği içinde yayılmıştır. 1400 yıl boyunca Asya'nın kalbine huzur vermiştir. İlk büyük Müslüman Türk Devleti "Karahanlılar" Karluk ve Kırgız Türklerinin öncülüğünde bu coğrafyada kurulmuştur. Bişkek ile Issık Gölü arasındaki Balasagun'u başkent, Türkçe'nin Hakaniye Lehçesi'ni ise devlet dili yapan Karahanlılar İslam sanatına özgün bir kimlik kazandırmışlar; camii, kervansaray ve türbeleriyle olağanüstü bir Türk-İslam mimarisi geleneği başlatmışlardır. Kervansaraylar Çin'den Batı Anadolu'ya kadar İpek Yolu hattı boyunca güvenli ticareti sağlayan, siyaseti ve değerler paylaşımını etkileyen kurumlaşmış bir kültürel miras üretmiştir. Kaşgar'da Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib, Kitâb Divan el-Lugat el-Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut dünyanın en güzel dillerinden biri ve ortak kültürümüzün kaynağı olan Türkçe ile burada düşünce, dil bilgisi ve edebiyatın renkli örneklerini vermişlerdir.
İlk Büyük Türk Mutasavvıfı Ahmed bin İbrahim bin İlyas Yesevi bu toprakların İslam geçmişini derinden belirlemiştir. Her Türk az çok ondan ilham alır. Anadolu'ya hiç gelmemiş olmasına rağmen Anadolu'da tanınan ve sevilen "Hoca Ahmed Yesevî", Mevlana Celâleddîn Rûmî ve Hacı Bektaş Velî gibi Anadolu ekolleriyle Anadolu'daki tasavvufi akımlar üzerinde büyük tesirler meydana getirmiş, Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı yapmıştır. Kırgızistan coğrafyasında filizlenen Türk-İslam geleneği Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar aracılığıyla Batı'ya yayılmış; özgün imzasıyla binlerce kilometrelik mesafelerde sanat, mimari, edebiyat, felsefe, siyaset, ekonomi ve kent geleneklerini biçimlendiren zengin kültürel örüntüler üretmiştir. Dünya edebiyatında tartışılmaz bir yere sahip kitaplarıyla Türk kültür zenginliğini bütün dünyaya tanıtan altın yürekli Cengiz Aytmatov bu toprakların insanı olarak buradan 4 bin kilometre ötede bizleri de gururlandırmaktadır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi kendisini bu büyük geleneğe göre biçimlendiriyor. Eğitim programlarını tarihi mirasının ve çağın birikimlerine göre güncelliyor, kararlarını istişare içinde ortak akılla oluşturuyor; alt yapısı rasyonel, çevresi ekolojik ve estetik olarak düzenlenmiş, güven veren, güler yüzlü, bizden olan bir kurumsal kimliğe doğru yöneliyor. Benimsediği gelenekleriyle ve kazanımlarıyla olgunlaşıyor. Gelişimini bilimsel performansıyla üniversite-sanayi iş birliğinde gören; üniversiteyi, bilgi üreten, toplayan, çevreye yayan ve böylece topluma, Türk-İslam Dünyasına ve bütün insanlığa hizmet veren; kalitesini verdiği hizmet, yetiştirdiği öğrenci ve insanlığın refahına olan katkılarıyla ölçen bir organizasyon olmayı hedefliyor. Bu eksende bu ve benzeri bilimsel organizasyonların bir parçası olmaya büyük önem veriyor" diye konuştu. 
Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Yardımcısı Almazbek Sazbakov ise dijital ekonominin bugünkü büyüklüğüne ve önemine değindi. Dijital ortamın gelişmesiyle beraber sınırların kalktığına ve birçok ülkenin bu alana büyük yatırımlar yaptığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Almazbek Sazbakov, Kırgızistan'ın da büyük bir atılım başlatarak, başta kamu hizmetleri olmak üzere bu alanda gelişmek için önemli adımlar attığını belirtti. E-ticaret, e- imza, dijital bankacılık gibi hizmetlerin Kırgızistan'da faaliyete geçirildiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Sazbakov, bunun daha geniş bir alana yayılması için hem devlet hem iş dünyası hem de üniversitelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
 
 

Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  392