Öğrenci Toplulukları Ve Kulüpleri Dikkatine
  |   |

YENİ TOPLULUK VE KULÜP KURULMASI
 
Topluluk ve Kulüp kurmak için gerekli belgeler, SKS Daire Başkanlığı web sayfası öğrenci bölümünde mevcuttur.
Kulüp kurmak isteyenler belgelerini akademik birimin üst yazısıyla, Topluluklar ise danışman imzalı dilekçeyle 20 Aralık 2017 tarihine kadar daire başkanlığımıza iletmesi gerekmektedir. Yönerge gereğince söz konusu tarih dışında yeni Topluluk ve Kulüp kurma başvuruları kabul edilmeyecektir.

MEVCUT TOPLULUK VE KULÜPLERİN GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
 
Öğrenci topluluk ve Kulüplerinin güncelleme esasları ve belgeleri SKS Daire Başkanlığı web sayfası öğrenci bölümünde mevcuttur.
Kulüpler güncelleme belgelerini akademik birimin üst yazısıyla, Topluluklar ise danışman imzalı dilekçeyle en geç KASIM ayının ilk iki haftası içinde (15 Kasım 2017) daire başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir. Güncelleme evraklarını göndermeyen topluluk ve kulüpler, yönergenin 24. Maddesi uyarınca Koordinasyon Kurulu kararı ile kapatılacaktır.
 
 Okunma Sayısı:  1267