İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi yayınlandı
  |   |

İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi Cilt:24 Sayı:3 (Aralık 2017) yayınlandı.

http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/33297

 Okunma Sayısı:  636