"InCites Bibliyometrik Analiz Programı" eğitimi verildi
  |   |

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "InCites Bibliyometrik Analiz Programı Eğitimi",  Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Kütüphane Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, öğretim elemanlarına yönelik olarak düzenlenen toplantıda, "Bilimsel faaliyetlere yönelik kısa ve uzun dönem stratejik planlamada; bir tür stratejik araştırma vizyonu geliştirme aracı olan 'InCites' ile MCBÜ Araştırma Politikası kapsamında, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ortalamalar ile karşılaştırması ve gelişim hedeflerinin araştırmacı, bölüm, fakülte, kurum ve diğer düzeylerde belirlenmesi çalışmalarını sizlerle birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.
InCites kullanımı hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç; Web of Science kapsamındaki akademik yayınları ve aldığı atıfları gelişmiş bibliyometrik göstergeler ile birlikte sunan InCites'in; kurum yönetimleri, fon sağlayıcılar, kamudaki karar alıcılar, bilgi profesyonelleri, araştırmacılar, kütüphaneciler ve yayıncılara araştırma değerlendirmesi ve karşılaştırması konusunda büyük bir fayda sağladığını; Incites-Clarivate Analytics Research Analytics çözümlerinin, kurumların araştırma faaliyetlerini daha iyi anlamasına, programlarıyla önde gelen araştırmacıları etkilemesine, fon sağlamayı garanti altına almasına, iş birlikleri kurmasına, benzerleri arasında karşılaştırma yapmasına ve kaynakların etkin dağılımına yardımcı olduğunu ifade etti.
Eğitim programı sonrasında Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç'a, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hıdır Metin tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.
-------------------------------------------------
NOT: Web of Science ve JCR-Journal Citation Reports veritabanlarının erişim linklerinin de yer aldığı InCites veritabanının yeni platformuna giriş için e-posta adresiyle kayıt yapılarak (register)  şifrenin elde edilmesi gerekmektedir.
1-Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu: https://prezi.com/qpfepaqxd5hq/incites-tantm-ve-kullanm-sunumu/
2- Akademik Performans Ölçüm Sistemleri Sunumu

Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  617