Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Alt Yapı Proje Başvuru Duyurusu
  |   |

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen Bilimsel Alt Yapı Projeleri çağrı dönemi başlamıştır. Bilimsel Alt Yapı Proje bütçesi 2017 çağrı dönemi için (KDV dâhil) 250.000,00.- TL' dir.
Bilimsel Alt Yapı Proje başvuruları öncelikle BAP otomasyon sistemine kaydedilip, Proje Yöneticisinin kadrosunun bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/M.Y.Okulu Yönetim Kurulu ve Birim üst yazısı uygun görüşü ekinde, ıslak imzalı olarak birimimize teslim edilmeli, ayrıca EBYS sisteminden Birim üst yazısı gönderilmelidir. Üniversitemiz Merkezleri kadrolu akademik personeli bulunmadığından, başvurularını Proje Yöneticisinin kadrosunun bulunduğu birim Yönetim Kurulu Kararı ve Merkez üst yazısı uygun görüşü ekinde verebilirler. Eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 5 Haziran 2017
Başvuru Bitiş Tarihi: 4 Temmuz 2017 Mesai Bitimi
 
Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA
Rektör Yardımcısı
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı

 Okunma Sayısı:  104