Rektörlük Uzman Kadrosu Sınav Sonuçları
  |   |

Rektörlük Uzman Kadrosu - 1020146 Nolu İlan Sınav Sonucu
Rektörlük Uzman Kadrosu - 1020147 Nolu İlan Sınav Sonucu 
 
SINAVI KAZANAN "AÇIKTAN / YENİDEN ATANACAK ADAYLARIN" HAZIRLAYACAĞI BELGELER 
 
1-Dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında)
2-Adli Sicil Kaydı Belgesi
3-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
4-Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Alınacak Heyet Raporu)
5-Fotoğraf (6 adet)
6-Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet ıslak imzalı nüsha hazırlanacaktır)
(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)
7-Mal Bildirim Formu 
(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)
 
 
SINAVI KAZANAN "NAKLEN ATANACAK ADAYLARIN" HAZIRLAYACAĞI BELGELER 
 
Halen herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanların çalıştıkları kurumun adını ve görev yaptıkları unvanı da belirtecekleri bir dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında) vermeleri yeterlidir. 
 
 
* İlgili kadrolara atanmaya hak kazanan adayların; atamalarının yapılabilmesi için 08.12.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Okunma Sayısı:  1866