2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim Süreci Senato Kararı

İlan Tarihi:23.02.2021 13:44:00
Güncelleme Tarihi:23.02.2021 14:31:00
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Süreçlerine İlişkin Senato Kararı

19.02.2021 tarihli Üniversitemiz Senatosu’nda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişine ve mutasyon verileri ışığında salgının artış gösterme ihtimaline ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri, Yükseköğretim Kurulu’nun 17.02.2021 tarih ve 11439 sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Süreçleri” konulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile ilgili açıklaması ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, küresel salgın ve bulaş riskinin en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği ülkemizde, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak ve öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak üzere 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Tüm düzeylerdeki programların yeterlilik ve öğrenme kazanımlarından taviz vermemekle birlikte;

1) Üniversitemiz Tıp Fakültesi kurul derslerinin (Dönem I, Dönem II ve Dönem III ) MicrosoftTeams uygulaması ile uzaktan öğretim yöntemiyle (çevrim içi) yapılmasının sürdürülmesi; Klinik Staj dersleri ve Klinik Uygulamalarda (sırasıyla Dönem VI, Dönem V ve Dönem IV ) salgının seyri gözetilerek, yetkili eğitim kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesine,

2) Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarında yürütülen klinik uygulamaların/staj/intörn eğitimlerinin salgının seyri gözetilerek, ilgili bölüm program sınıf bazında eğitimlerin yüz yüze uygulamasına ilişkin esasların söz konusu akademik birimlerce belirlenmesine; teorik derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrim içi) sürdürülmesine,

3) Yukarıda ifade edilenlerin haricindeki Üniversitemizdeki akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemleriyle (çevrim içi) yapılmasına, 

4) Lisansüstü öğretimde doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavları, tez önerisi sunumları, tez izleme raporu sunumları ile tez savunma sınavlarının danışmanın tercihi doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrim içi) yapılmasına,

5) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda hazırlık sınıfı eğitiminin uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrim içi) yapılması ancak final ve bütünleme sınavlarının ise aşağıdaki tarihlerde yüz yüze yapılmasına,

-Final Sınavı: 

                 21-22 Haziran: Sözlü-speaking (çevrimiçi); 

                 24 Haziran      : Yazılı (Yüz yüze)

-Bütünleme Sınavı: 

                  5 Temmuz: Sözlü-speaking (çevrimiçi); 

                  7 Temmuz: Yazılı (Yüz yüze)

6) Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimine devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına,

7) Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulmasına ve bu kararların bu yönde revize edilebileceğine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

 


3914 görüldü.    0 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası