ENSTİTÜLER

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 04.08.2023 tarih ve 32269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin kapatılması ve bu enstitülerde yer alan tüm anabilim dallarının lisansüstü programları ile bu programlara kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne aktarılması ile kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren temel birimidir. Enstitümüz bünyesinde Eylül 2023 itibariyle 60 Anabilim Dalı mevcuttur.
|Ayrıntılı Bilgi
|

Fen Bilimleri Enstitüsü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. Enstitünün amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde fen ve teknik bilimlere dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve “lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütmektir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3837 Sayılı Kanunla 03.07.1992 tarihinde kurulan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin bir birimi olarak 1995-1996 eğitim-öğretim yılı güz döneminde faaliyetine başlamıştır. Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmektedir. Enstitümüzde 16 Anabilim Dalında; 12 Doktora, 23 Tezli Yüksek Lisans ve 13 Tezsiz Yüksek Lisans programında (11’i ikinci öğretim, 1’i birinci öğretim ve 1’i uzaktan eğitim) eğitim verilmektedir. 
| Ayrıntılı Bilgi
|

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ilke ve hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası