Nakil Talep Değerlendirme Sonuçları

İlan Tarihi:3.08.2022 16:24:00
Güncelleme Tarihi:3.08.2022 16:26:00
 

Nakil Talep Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL KURUM İÇİ YER

DEĞİŞTİRME VE KURUM DIŞI NAKLEN TAYİN YÖNERGESİ KOMİSYON

KARARI İLE İLGİLİ DUYURU

28.01.2022 tarihli ve 2022/28 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Üniversitemize 2022 yılı için Memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabileceğimiz atama sayısı olarak 5 (beş) adet kontenjan tahsis edildiği ve kurum dışı nakil talep kontenjanı ilgi Yönergenin 15. maddesi uyarınca %25 oranında naklen atama kontenjanı 1(bir) adet olarak belirlendiği 25.04.2022 tarihli duyuru ile Üniversitemiz web sayfasında duyurulmuştu. 25.07.2022 tarihli ve 2022/325 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki kararı ile Üniversitemize 2022 yılı için Memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabileceğimiz atama sayısı 13 (on üç)  adet ilave olarak belirlendiğinden toplam 18 (on sekiz) adet kurum dışı nakil talep kontenjanı ilgi Yönergenin 15. maddesi uyarınca %25 oranında naklen atama kontenjanı Komisyonumuzca 4 (dört) adet olarak yeniden düzenlenmiştir.

İlanen duyurulur.


4090 görüldü.    0 Paylaşıldı
Ek Dosyalar
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası