FAKÜLTELER
Tıp Fakültesi

Modern sınıfları, laboratuarları ve kütüphanesiyle Uncubozköy Yerleşkesi'n de yer alan Tıp Fakültesi 109 Profesör, 39 Doçent, 31 Dr. Öğr. Üyesi, 244 araştırma görevlisi ve 5 uzman olmak üzere, toplam 428 öğretim elemanı ile oldukça güçlü bir akademik kadroya sahiptir.
Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinin bulunduğu Tıp Fakültesi'nde ülkemizin sağlık hizmetinde en yüksek standardı yakalayacak ve Tıp bilimine katkı sağlayacak Tıp doktorları yetiştirmektedir. 
Hafsa Sultan Hastanesi ile sağlık hizmeti sunan Tıp fakülte'sinin mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler...
| Ayrıntılı Bilgi
|

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Manisa'nın ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesindeki yaklaşık 17.000 metrekarelik kullanım alanlı yeni ve modern binasında faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültede 31 derslik, 8 amfi, 6 Okuma Salonu, 1 Kütüphane, 1 Resim Atölyesi, 1 Müzik Odası, 1 bilgisayar laboratuvarı, sosyal alanlar ile dinlenme alanları yer almaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin akademik kadrosunda 21 profesör, 28 doçent, 16 Dr. Öğr. Üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 48 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 114 öğretim elemanı ile 29 idari personel görev yapmaktadır. Yaklaşık 5000 öğrencinin kayıtlı olduğu Fakültemizde öğrenime devam edilen İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde I. Öğretim ve II. Öğretim ile Kamu Yönetim Bölümünde uzaktan eğitim yapılmaktadır…
|Ayrıntılı Bilgi|

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Amacı, mühendisliğin temel bilgilerini edinmiş, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve uygulayabilen mühendisler yetiştirmek, bunun yanı sıra bölgenin ve ülkenin teknik sorunlarının çözümüne, bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak olan fakülte, Muradiye Yerleşkesi'nde yer almaktadır. Gıda, İnşaat, Makine, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Malzeme, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik mühendisliği Bölümleri ile eğitim veren fakülte bünyesinde örgün ve II. Öğretim de; 81 Profesör, 42 Doçent, 77 Dr. Öğr. Üyesi ve 84 Araştırma Görevlisinden oluşan bir akademik kadroya sahiptir. Mühendis unvanı alan mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalaşıbilecekleri gibi kendi mühendislik bürolarını da açabilirler. 
|Ayrıntılı Bilgi|

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Fakülte 'de Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı, Bölümlerinde eğitim-öğretim verilmekte olup Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin II. Öğretimi de bulunmaktadır. 17 Profesör, 37 Doçent, 29 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 42 Araştırma Görevlisinden oluşan bir akademik kadroya sahip olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin temel amacı, bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektedir. Mezunlar, yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra, üniversitelere öğretim üyesi olarak atabilecekleri gibi.
|Ayrıntılı Bilgi|

Eğitim Fakültesi

Fakültenin amacı, çağdaş eğitim- öğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan, sorumluluk almaktan kaçınmayan, eleştirel düşünebilen nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve toplum için faydalı bireyler olmalarını sağlamaktır. 1964 yılında İlköğretmen okulu olarak eğitim vermeye başlayan fakülte, Manisa'nın Demirci ilçesinde yer almaktadır. 3 Profesör, 22 Doçent, 17 Dr. Öğr. Üyesi, ve 16 Öğretim Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi olmak üzere, toplam 72 öğretim elemanının görev yaptığı Eğitim Fakültesi'nde; Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı. Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği programı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı. Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) programı ve Güzel Sanatlar Bölümü, Müzik Öğretmenliği olarak eğitim verilmektedir.
|Ayrıntılı Bilgi|

Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültemiz; eski bir geçmişe sahip olup, Spor Bilimleri alanında evrensel değerler ışığında çağdaş ve kaliteli bir spor eğitimi vererek, spor kültürüne sahip yenilikçi, araştırmacı ve topluma hizmet eden spor insanlarını yetiştirmeyi öz görevi olarak gören Türkiye’nin en köklü 3 Spor eğitim kurumlarından birisidir. Fakülte; Beden Eğitimi ve Spor, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleriyle eğitim ve öğretime devam etmektedir.
|Ayrıntılı Bilgi|
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültemiz ülkemizin en çok gereksinim duyduğu önemli sağlık dallarından; “Hemşirelik”, “Ebelik”, “Fizyoterapi Rehabilitasyon” ve “Sosyal Hizmet” bölümlerinde eğitim vermektedir. Fakültemizin konusunda deneyimli akademik kadrosu ile amacımız; öğrencilerimizin öncelikle insana değer veren, yapacağı mesleğin bilinci ve sorumluluğuna sahip, profesyonel bakış açısıyla kanıta dayalı uygulamalarını çalıştıkları alanda yaygın bir şekilde kullanan, toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen, sorun çözme becerisi ve etik karar verme yeteneği kazanmış, etik değerlere saygılı, özgür ve girişimci meslek üyeleri yetiştirmektir. Mezun öğrencilerimiz, kamu ya da özel sağlık hizmeti veren birçok kurum ve kuruluşlarda çalışabilmekte, ayrıca sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında görev alabilmekte, bilim uzmanlığı ve doktora dereceleri alarak akademik kariyer yapabilmektedirler.
|Ayrıntılı Bilgi
|

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

Fakültemiz 08.03.2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2012 tarih ve 2012/2779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakülte binamız Turgutlu Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa üzerine merhum hayırsever iş adamı Hasan Ferdi Turgutlu tarafından yaptırılmış ve 2013 yılında hizmete girmiştir. Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği olmak üzere beş bölümümüz bulunmaktadır. Bu bölümlerden, Yazılım Mühendisliği Bölümü’ne 2013-2014, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’ne 2014-2015, Makine Mühendisliği Bölümü’ne (ilk olarak Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü adıyla) 2015-2016 ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’ne ise 2016-2017 Eğitim-Öğretim yıllarında öğrenci alınmıştır. 2022 yılı Ocak ayında Elektrik Mühendisliği Bölümü açılmıştır. Öğrenci alımına önümüzdeki yıllarda başlaması planlanmaktadır. 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle kayıtlı lisans öğrenci sayımız 1974’tür. Ayrıca 4 anabilim dalında Yüksek Lisans programlarımız vardır. Lisans üstü öğrenci sayımız 98’tir. Fakültemiz lisansta 7+1 eğitim modeli olarak Teknoloji Fakültelerinin kuruluş amaçlarına uygun müfredat takip etmektedir. Öğrencilerimiz tüm derslerini başardıktan sonra son yarıyılda endüstriyel kuruluşlarda 15 hafta kesintisiz süren ve devam zorunluğu olan İşletmede Mesleki Eğitim dersi almaktadırlar. Ayrıca tüm bölümlerimizde 30 iş günü yaz stajı da zorunludur.
|Ayrıntılı Bilgi|

İlahiyat Fakültesi

Fakültemiz, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla resmi olarak açılmıştır. Fakültemiz, toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak faaliyetler yürüterek, din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştıracak ve etkinliğini arttıracak, dini bilgi üretimini yapacak, dünyada objektif algı oluşturacak ve bu anlayışı yayacak ilahiyatçı ve din adamları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
|Ayrıntılı Bilgi|

İşletme Fakültesi

Fakültemiz, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla resmi olarak açılmıştır.İşletme Fakültesi, İşletme, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Lojistik ve Turizm İşletmeciliği olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
|Ayrıntılı Bilgi|

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Çağımız, ağır sanayi yatırımlarının aşıldığı, küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, sürekli değişen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarımlar kullanan özgün üretimler ve firmalar çağıdır. Bilgi teknolojisindeki akıl almaz gelişmeler ve bu teknolojilerin tüm tasarım dallarında yaratıcı bir şekilde kullanılması ve çağın insanın olağanüstü farklı zevk ve beğeni skalası, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ürünlerin ve yaratıcı düşüncenin tasarımını da büyük ölçüde etkileyecektir. Yığınsal tasarımlar ve üretimler yerine, daha kişisel ve biricik (uniqe) tasarımlar ve bu tasarımlara dayalı orijinal üretimler ön plana çıkmaktadır. Yani giderek tasarım, üretimin en önemli belirleyicisi haline gelmektedir.
|Ayrıntılı Bilgi|

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Maliye Bölümü’ne yerleşecek olan ilk öğrencileri ile faaliyete geçecek olan fakülte, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 25. Yıllık akademik deneyim ve bilgi birikimiyle hizmet verecektir. Gelecek yıllarda ise İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde Örgün ve II. Öğretim ile ülkenin katkı sağlayacak mezunlar vermek için çalışacaktır.|Ayrıntılı Bilgi|

İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı ile Gazetecilik olmak üzere dört bölümden oluşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi üniversitemizin en genç birimlerinden biridir. Yeni oluşan kadrosuyla bilimsel ve idari faaliyetlerini yürüten İletişim Fakültesi'nin ihtiyaç duyulan fiziksel ve teknik altyapısı tamamladıktan sonra öğrenci alımına başlanarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçmesi planlanmaktadır. Fakültenin amacı, iletişim sektörlerinin ve iletişim bilimlerinin gerek teknik gerekse beşeri manada artan önemi karşısında yerel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını sağlamak; enformasyon toplumunun ve bilgi ekonomisinin gerektirdiği kitle iletişim ile mobil iletişim ve internet gibi yeni medya alanına yönelik akademik bilgi üretimini sağlamak; sosyal teori, sanat teorisi ve kültür araştırmalarına ortam hazırlamaktır.

|Ayrıntılı Bilgi|

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Şehit Prof.Dr. İlhan VARANK Kampüsünde eğitim öğretime devam eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 30.05.1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" adıyla kurulmuştur. Okulumuz, 1999 - 2000 eğitim öğretim yılında Uluslararası Ticaret Bölümü'nün (% 30 İngilizce) açılmasıyla 40 öğrencisiyle eğitime başlamıştır. 2002 - 2003 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Finans Bölümü 50 öğrenci ile eğitim öğretime geçmiştir. 2005 yılında Bankacılık ve Finans Bölümü'nde ikinci öğretime başlanmış, aynı sene Yüksekokul adı "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kapatılarak, yerine Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Fakültemizde "Bankacılık ve Finans" ve "Uluslararası Ticaret" lisans bölümleri ile beraber lisansüstü eğitim düzeyinde "Uluslararası Ticaret ve Finans" tezli ve tezsiz Yüksek Lisans programları bir arada yürütülmektedir
|Ayrıntılı Bilgi |

© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası