YÜKSEKOKULLAR

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Öğretim süresi 1978 yılında 3, 1982 yılında 4 yıla çıkarılmış ve 1983 yılında 2809 sayılı yasa ile yüksekokul, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlanmıştır.Öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması ve İstanbul Üniversitesine bağlanması ile eğitim ve öğretim üniversiter bir yapı kazanmış, öğretim programında tütün ve sigara endüstrisinin gelişen ihtiyaçları göz önünde tutularak gerekli formasyon kazandırılması amaçlanmıştır. 1987 yılından itibaren TEYO mezunlarına Tütün Endüstri Mühendisi unvanı verilmeye başlanmış ve bu unvan daha sonra Yükseköğretim Kurulunun 01.03.1991 Tarih ve 91.9.257 Sayılı kararı ile Tütün Teknolojisi Mühendisi”Olarak değiştirilmiştir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21/10/2011 tarihli ve 21844 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 yılında kurulmuş; 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce hazırlık sınıfları oluşturulmuş ve öğretime İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Uluslararası Ticaret, ve Bankacılık ve Finans bölümü öğrencileri, Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ile İngilizce Hazırlık eğitimine devam etmektedir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası