MCBÜ Programları Telegram Grupları

İlan Tarihi:29.07.2021 22:24:00
Güncelleme Tarihi:5.08.2021 13:56:00
 

Eğitim Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliğihttps://t.me/joinchat/0bPl9r1EJsc0ZTc0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmahttps://t.me/joinchat/OK2A6sGr0bA4YWQ0
Fen Bilgisi Öğretmenliğihttps://t.me/joinchat/m8wY3EH27300M2E0
İlköğretim Matematik Öğretmenliğihttps://t.me/joinchat/vm14ZXLhpkpmN2U8
Türkçe Öğretmenliğihttps://t.me/joinchat/2TTBroOhx4A2Y2I8
Sosyal Bilgiler Anabilim Dalıhttps://t.me/joinchat/flhyiYNwacQyNTVk
  
Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeolojihttps://t.me/joinchat/-PFGpVmb07o2MzU0
Biyolojihttps://t.me/joinchat/uhv6MQZe_a1mMTg0
Coğrafyahttps://t.me/joinchat/M87vMCjv4Ro4NDA8
Felsefehttps://t.me/joinchat/YKEoXOsFC14wNDM0
Fizikhttps://t.me/joinchat/Os9gkGi9NyFkODk8
İngiliz Dili ve Edebiyatıhttps://t.me/joinchat/j4tg96-_BZU3MGU8
İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkhttps://t.me/joinchat/niTzAOZdCZs3ZWM0
 https://discord.com/invite/AHTuyYx
Kimyahttps://t.me/joinchat/ZuD2qAs0ago3NWE8
Matematikhttps://t.me/joinchat/NY4u45N7ETZkMzdk
Psikolojihttps://t.me/mcbupsikoloji
Sanat Tarihihttps://t.me/joinchat/jCEA2cms_JUzNjE0
Sosyolojihttps://t.me/joinchat/527FYAKMySRmOThk
Tarihhttps://t.me/joinchat/IEZl5WBIye80YWVk
Türk Dili ve Edebiyatıhttps://t.me/joinchat/rQVu-ggzwiY2Yjc0
  
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 
Mimarlık Bölümühttps://t.me/joinchat/Uulfz_CTeeFlMjRk
Müzik Bölümühttps://t.me/joinchat/Hyg7phpUEIUxZDY0
  
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümühttps://t.me/joinchat/oPpWycJCtKw2MzQ0
Mekatronik Mühendisliği Bölümühttps://t.me/mcbumkt
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümühttps://t.me/mcbuesm
Yazılım Mühendisliği Bölümühttps://t.me/mcbuyazilimmuh
  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Maliye Bölümühttps://t.me/joinchat/wkSHrxA7E5YwMzU0
Ekonometri Bölümühttps://t.me/joinchat/frgCqHueWsU0ZGM0
İktisat Bölümühttps://t.me/joinchat/fO9yJVCeYUplNzM8
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümühttps://t.me/joinchat/Y6PfmeicQTVhYjI0
İşletme Bölümühttps://t.me/joinchat/UVygiS8qvyE0OTE0
ÇEKOhttps://t.me/joinchat/4hyT_yQz4aw5NmQ0
Kamu Yönetimihttps://t.me/joinchat/ExEqLVVdD_kxODJk
  
İlahiyat Fakültesihttps://t.me/joinchat/5KYae_QAa2o2ZjY0
  
İletişim Fakültesihttps://t.me/yks2021_iletisimfakultesi
  
İşletme Fakültesi 
Ekonomi ve Finanshttps://t.me/yks2021ekonomivefinans
İşletme (%100 İngilizce)https://t.me/joinchat/18V2GlPUmDM4MDJk
  
Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliğihttps://t.me/joinchat/vrvKe6BhacQyOTlk
Biyomühendislikhttps://t.me/joinchat/ouHk_hcAi8A3Yjc0
Elektrik Elektronik Mühendisliğihttps://t.me/joinchat/RZZv6ed0HCA4ZmY0
Endüstri Mühendisliğihttps://t.me/joinchat/TmwTk4c8CUpiMGE0
Gıda Mühendisliğihttps://t.me/joinchat/zuuJKCwUamswNDZk
İnşaat Mühendisliğihttps://t.me/joinchat/AQeWPlEnKBhmZDNk
Makine Mühendisliğihttps://t.me/joinchat/k8JWYxnn1H8zN2U0
Metalurji ve Malzeme Mühendisliğihttps://t.me/joinchat/vJ41oEpMrrk5ZmM8
  
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümühttps://t.me/joinchat/rE1b37gKhg01YTY0
Sosyal Hizmethttps://t.me/joinchat/rxhqN6KDBlk1ODU0
Hemşirelikhttps://t.me/joinchat/QcbddpuewxQ1MGM0
Ebelikhttps://t.me/joinchat/ZT03Q4ebkk03ZTI0
  
Spor Bilimleri Fakültesi 
Rekreasyon Bölümühttps://t.me/joinchat/t9ssifIvY-g2M2Fk
Spor Yöneticiliği Bölümühttps://t.me/joinchat/MTvS0hCBCnA2YmM0
Antrenörlük Eğitimi Bölümühttps://t.me/joinchat/rdkeV0yUE_I3MTA8
Beden Eğitimi ve Spor Bölümühttps://t.me/joinchat/AozwlJTTIEJjNDc0
  
Tıp Fakültesihttps://t.me/joinchat/eR8uIY1GLTczNGI0
  
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Bankacılık ve Finanshttps://t.me/joinchat/_x50VrNgMlMzNzU0
Uluslararası Ticarethttps://t.me/joinchat/9bnsgpA5ms4zOGU0
  
Salihli İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi 
Maliye Bölümühttps://t.me/joinchat/qm_z_guvdjvjmtjk
İşletme Bölümühttps://t.me/joinchat/1E9LajRsL8Q1MjI0
İktisat Bölümühttps://t.me/joinchat/Bcx9zSnd4sM1M2Nk
  
Yabancı Diller Yüksekokuluhttps://t.me/mcbuydyo
  
Tütün Eksperliği Yüksekokuluhttps://t.me/joinchat/SBAAY9SEixk4M2M0
  
Ahmetli MYO 
Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıhttps://t.me/joinchat/PYLxa_rl7VYxZGQ0
Bankacılık ve Sigortacılıkhttps://t.me/joinchat/kOa46t7_3JY4NWU8
İnsan Kaynakları Yönetimihttps://t.me/joinchat/Wz8u4rlBifQ4ODU0
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığıhttps://t.me/joinchat/SB4lubGC9sQ4Nzg0
  
Akhisar MYO 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümühttps://t.me/joinchat/0peBDPOlxY83OWQ0
Laboratuvar Teknolojisi Programıhttps://t.me/joinchat/WZ7TWTYMkpVlNDBk
Elektrik ve Enerji Bölümühttps://t.me/joinchat/W6Lk6sPXMb5iZWRk
Bilgisayar Programcılığı Bölümühttps://t.me/joinchat/b-xHAQanjEowNThk
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümühttps://t.me/joinchat/3fsEXsihFlhiYTc8
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümühttps://t.me/joinchat/JuPhhhSo_EA4NjNk
  
Alaşehir MYOhttps://t.me/joinchat/BllwAIskCglkY2Jk
  
Demirci MYO 
Coğrafi Bilgi Sistemihttps://t.me/joinchat/vuCH05LPcQRiNGU0
Dış Ticarethttps://t.me/joinchat/8350t5zqozRmNmRk
Ormancılıkhttps://t.me/joinchat/0X7w9JS1iPdmOTdk
Muhasebehttps://t.me/joinchat/pwN7AKXVfZI3YzNk
Bankacılık Sigortacılıkhttps://t.me/joinchat/QqjqO69iDfM0YmRk
  
Gördes MYO 
Halkla İlişkiler ve Tanıtımhttps://t.me/joinchat/TjvoSNy0HaI1ZjY0
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığıhttps://t.me/joinchat/YykvSZZq0ns3ZDU0
Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıhttps://t.me/joinchat/IEyMMXQFVhpmYjNk
Maliyehttps://t.me/joinchat/Q-M3SGqW3QthMzU8
  
Kırkağaç MYO 
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü /
Bilgisayar Programcılığı Programı
https://t.me/joinchat/YAwDkKz3qB0zZTVk
Muhasebe ve Vergi Bölümü /
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
https://t.me/joinchat/iB0WwDW6Khs1Nzk0
Yönetim ve Organizasyon Bölümü /
Lojistik Programı
https://t.me/joinchat/4iz6wTybz3dhZDk0
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü /
Sosyal Güvenlik Programı
https://t.me/joinchat/R6iCj7hz3dViN2M0
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü /
Sosyal Hizmetler Programı
https://t.me/joinchat/CSKYbSSRvcUyMmU8
  
Köprübaşı MYO 
Haritahttps://t.me/joinchat/t3BytYQGFsI0Yzhk
Adalethttps://t.me/joinchat/Hw1C6Kci6A05NzVk
İşletme Yönetimihttps://t.me/joinchat/BGT8BVwiWZ9mM2Y0
  
Kula MYO 
Maliyehttps://t.me/YKS2021kulamyomaliye
İşletme Yönetimihttps://t.me/joinchat/8ArMyEhF9rQ2NDU0
Mimari Restorasyonhttps://t.me/joinchat/j40IF5b6Y3hmODA0
Halkla İlişkiler ve Tanıtımhttps://t.me/joinchat/Nn55w60AzbIzMjZk
  
Manisa Teknik Bilimler MYO 
Mekatronik Programı
Bilgisayar Programcılığı Programıhttps://t.me/mcbu_manisatbmyo_bilprog
Makine ve Metal Teknolojileri Böl.https://t.me/joinchat/m_dCbGVt2QliODM0
Elektrik ve Enerji Bölümühttps://t.me/mcbu_manisatbmyo_elk_enerji
  
Sağlık Hizmetleri MYO 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programıhttps://t.me/joinchat/J4rmIb7XUp85YTQ0
İlk ve Acil Yardım Programıhttps://t.me/joinchat/jYpihnqDxPszZWJk
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programıhttps://t.me/joinchat/Haq-x2sm86M2NzJk
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programıhttps://t.me/joinchat/rzTjpnc8G2AzZjNk
Saç Bakım ve Güzellik Programıhttps://t.me/joinchat/dNiFGvW4gTA5ZjE0
Yaşlı Bakımı Programıhttps://t.me/joinchat/ID4BlDCANRJkNzhk
  
Salihli MYO 
Bilgisayar Programcılığı Programıhttps://t.me/joinchat/M1cpBIyJ64RjMTA0
Çocuk Gelişimi Programıhttps://t.me/joinchat/JqHqb3anJY81ODA0
Deri Konfeksiyon Programıhttps://t.me/joinchat/_jXwakHL1NdhYzNk
Dış Ticaret Programıhttps://t.me/joinchat/wdBEorE9IAM1ZGFk
Emlak Yönetimi Programıhttps://t.me/joinchat/ejom6OK2NUdkM2M8
Moda Tasarım Programıhttps://t.me/joinchat/a8s648wg-_czMzdk
Özel Güvenlik ve Koruma Programıhttps://t.me/joinchat/iJaA0Ojci0ZkYjJk
Pazarlama Programıhttps://t.me/joinchat/MYFddIZDu3swZWJk
Yerel Yönetimler Programıhttps://t.me/joinchat/Vrw4eygsjjpmODU0
  
Sarıgöl MYO 
Tapu ve Kadastro Programıhttps://t.me/joinchat/Fd2n6n8lGVM2MWI0
Harita ve Kadastro Programıhttps://t.me/joinchat/LehR_J0OwE5iMjI0
  
Saruhanlı MYO 
Yönetim ve Organizasyon Bölümühttps://t.me/joinchat/_7WkO_ICnFgzZjg8
Gıda İşleme Bölümühttps://t.me/joinchat/DXcwVh9TCIU3YmE0
  
Soma MYO 
Elektrik Enerji Bölümü / Elektrik Programıhttps://t.me/joinchat/dFxjbJ_5pCA0OWU8
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü /
Madencilik Teknolojisi Programı
https://t.me/joinchat/qv2tzMtdxZVkZjc0
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü /
Makine Programı
https://t.me/joinchat/Lhgi4hy1ZYc4Y2E0
Elektronik ve Otomasyon Bölümü /
Mekatronk Programı
https://t.me/joinchat/rkZWfXrb3K9lODRk
Elektronik ve Otomasyon Bölümü /
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı
https://t.me/joinchat/CHKU4xY4NXM1M2Jk
Tasarım Bölümü / Grafik Tasarım Programıhttps://t.me/joinchat/TgdaLIy3gdFiODQ8
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü /
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
https://t.me/joinchat/fTNt2mMjLjs3OTg0
  
Turgutlu MYO 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümühttps://t.me/joinchat/kkFkAaqdaQMyOThk
İnşaat Bölümühttps://t.me/joinchat/nAKHtvnx50s3NmQ0
Bilgisayar Teknolojileri Bölümühttps://t.me/joinchat/oMJND7HY2tA4MmE8
El Sanatları Bölümühttps://t.me/joinchat/8SOipHYWR0kyOGE0
Elektrik ve Enerji Bölümühttps://t.me/joinchat/IpZTv24cnGo4OThk
Elektronik ve Otomasyon Bölümühttps://t.me/joinchat/-W1mYsdgVkJjNzQ0
3494